IMG_52855.jpg 

可愛的新娘有水汪汪的大眼睛
臉上總是掛著甜美的笑容..
任誰看了都會喜歡女孩...
新郎真的很幸運....
然後我也覺的自己很幸運
當年新娘服務我的婚禮
這天新娘也把自己重要的婚禮交給我...
當然要全力以赴~~
召昆&詩怡結婚

Photographer|李杰

Location|晶綺盛宴 珍珠廳

Makeup | 周品汝 Louise Wedding 造型經理人

IMG_52033.jpg IMG_52042.jpg IMG_52053.jpg IMG_52080d.jpg IMG_52103.jpg IMG_52155.jpg IMG_52159.jpg IMG_52177.jpg IMG_52197.jpg IMG_52204.jpg IMG_52209.jpg IMG_52215.jpg IMG_52220.jpg IMG_52229.jpg IMG_52237.jpg IMG_52255.jpg IMG_52273.jpg IMG_52278.jpg IMG_52292.jpg IMG_52298.jpg IMG_52303.jpg IMG_52308.jpg IMG_52326.jpg IMG_52327.jpg IMG_52336.jpg IMG_52356.jpg IMG_52358.jpg IMG_52360.jpg IMG_52389.jpg IMG_52391.jpg IMG_52402.jpg IMG_52407.jpg IMG_52411.jpg IMG_52428.jpg IMG_52429.jpg IMG_52440.jpg IMG_52450.jpg IMG_52457.jpg IMG_52465.jpg IMG_52475.jpg IMG_52481.jpg IMG_52483.jpg IMG_52488-1.jpg IMG_52502.jpg IMG_52512.jpg IMG_52540.jpg IMG_52556.jpg IMG_52557.jpg IMG_52579-1.jpg IMG_52584.jpg IMG_52622.jpg IMG_52624.jpg IMG_52640.jpg IMG_52660.jpg IMG_52664.jpg IMG_52674.jpg IMG_52682.jpg IMG_52695.jpg IMG_52696.jpg IMG_52702.jpg IMG_52727.jpg IMG_52743.jpg IMG_52751.jpg IMG_52758.jpg IMG_52767.jpg IMG_52772.jpg IMG_52782.jpg IMG_52794.jpg IMG_52825.jpg IMG_52836.jpg IMG_52837.jpg IMG_52843.jpg IMG_52855.jpg IMG_52859.jpg IMG_52864.jpg IMG_52869.jpg IMG_52885.jpg IMG_52886.jpg IMG_52892.jpg IMG_52898.jpg IMG_52915.jpg IMG_52917.jpg IMG_52924.jpg IMG_52930.jpg IMG_52935.jpg IMG_52947.jpg IMG_52957.jpg IMG_52964.jpg IMG_53010.jpg IMG_53013.jpg IMG_53016.jpg IMG_53048.jpg IMG_53050.jpg IMG_53095.jpg IMG_53099.jpg IMG_53101.jpg IMG_53112.jpg IMG_53133-1.jpg IMG_53209.jpg IMG_53210.jpg IMG_53248.jpg IMG_53276.jpg IMG_53296.jpg IMG_53323.jpg IMG_53385.jpg IMG_53387.jpg IMG_53399.jpg IMG_53442.jpg IMG_53456.jpg IMG_53476.jpg IMG_53518.jpg IMG_53522.jpg IMG_53528.jpg IMG_53533.jpg IMG_53546.jpg IMG_53565.jpg IMG_53569-1.jpg IMG_53578d.jpg IMG_53590.jpg IMG_53603.jpg IMG_53620.jpg IMG_53632.jpg IMG_53640.jpg IMG_53645.jpg IMG_53654.jpg IMG_53661.jpg IMG_53670.jpg IMG_53681.jpg IMG_53684e.jpg IMG_53710.jpg IMG_53719.jpg IMG_53722.jpg IMG_53751.jpg IMG_53759.jpg IMG_53819.jpg IMG_53826.jpg IMG_53833.jpg IMG_53843.jpg IMG_53866.jpg IMG_53872.jpg IMG_53903.jpg IMG_53906.jpg IMG_53916.jpg IMG_53930.jpg IMG_53931.jpg IMG_53936.jpg IMG_53938.jpg IMG_53944.jpg IMG_53978.jpg IMG_53980.jpg IMG_54022.jpg IMG_54025.jpg IMG_54047.jpg IMG_54052-1.jpg IMG_54062.jpg IMG_54116.jpg IMG_54131.jpg IMG_54133.jpg IMG_54168.jpg IMG_54181.jpg IMG_54234.jpg IMG_54252.jpg IMG_54255.jpg IMG_54267.jpg IMG_54298.jpg IMG_54379.jpg IMG_54386.jpg IMG_54451.jpg IMG_54479.jpg IMG_54501.jpg IMG_54513.jpg IMG_54522.jpg IMG_54532.jpg IMG_54562.jpg IMG_54574.jpg

001.jpg IMG_54581.jpg IMG_54587.jpg IMG_54591.jpg IMG_54610.jpg IMG_54614.jpg  

~end~

 

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()