160.jpg

{婚禮紀錄} 哲嶔&薇如結婚~ 晶綺盛宴珍珠廳
兩位模特兒外型的新人....站在一起...
珍珠廳的光芒都黯淡了........


造型:周品汝 Louise Wedding
婚禮錄影:Dover 影音創作團隊

005.jpg 007.jpg 009.jpg 011.jpg 013.jpg 015.jpg 020.jpg 022.jpg 024.jpg 026.jpg 028.jpg 035.jpg 040.jpg 042.jpg 044.jpg 045.jpg 047.jpg 050.jpg 052.jpg 054.jpg 057.jpg 060.jpg 062.jpg 066.jpg 067.jpg 070.jpg 072.jpg 074.jpg 080.jpg 082.jpg 084.jpg 085.jpg 087.jpg 090.jpg 092.jpg 094.jpg 095.jpg 097.jpg 098.jpg 100.jpg 101.jpg 104.jpg 105.jpg 107.jpg 110.jpg 115.jpg 117.jpg 120.jpg 121.jpg 124.jpg 126.jpg 130.jpg 132.jpg 140.jpg 142.jpg 145.jpg 147.jpg 150.jpg 152.jpg 154.jpg 156.jpg 158.jpg  162.jpg

168.jpg 170.jpg 175.jpg 177.jpg 178.jpg 180.jpg 182.jpg 184.jpg 185.jpg 187.jpg 190.jpg 192.jpg 195.jpg 197.jpg 200.jpg 202.jpg 204.jpg 205.jpg 207.jpg 210.jpg 212.jpg 215.jpg 217.jpg 218.jpg 220.jpg 223.jpg 225-1.jpg 226.jpg 228.jpg 230.jpg 232.jpg 234.jpg 240.jpg 242.jpg 245.jpg 248.jpg 250.jpg 252.jpg 254.jpg 256.jpg 258.jpg 260.jpg 262.jpg 263.jpg 265.jpg 267.jpg 270.jpg 272.jpg 275.jpg 278.jpg 280.jpg 281.jpg 282.jpg 285.jpg 286-1.jpg 290.jpg 293.jpg 294.jpg 295.jpg 297.jpg 300.jpg 302.jpg 310.jpg 312.jpg 315.jpg 317.jpg 320.jpg 323.jpg 324.jpg 325.jpg 340.jpg 345.jpg 347.jpg

350.jpg348.jpg 

  ~end~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()