203.jpg
育峻&莉芸定結婚
婚宴場地:漢神巨蛋9F宴會廳
造型新秘: Bonnie Makeup Studio
婚禮錄影:Vincent Wedding 婚禮錄影

100.jpg

101.jpg

102.jpg

103.jpg

104.jpg

105.jpg

106.jpg

107.jpg

108.jpg

109.jpg

110.jpg

111.jpg

 

113.jpg

114.jpg

115.jpg

116.jpg

117.jpg

 

119.jpg

120.jpg

121.jpg

122.jpg

123.jpg

124.jpg

125.jpg

126.jpg

127.jpg

128.jpg

129.jpg

130.jpg

131.jpg

132.jpg

133.jpg

134.jpg

135.jpg

136.jpg

137.jpg

138.jpg

139.jpg

140.jpg

141.jpg

142.jpg

143.jpg

144.jpg

145.jpg

146.jpg

147.jpg

148.jpg

 

150.jpg

151.jpg

152.jpg

153.jpg

154.jpg

155.jpg

156.jpg

157.jpg

158.jpg

159.jpg

160.jpg

161.jpg

162.jpg

163.jpg

164.jpg

165.jpg

166.jpg

167.jpg

168.jpg

169.jpg

170.jpg

171.jpg

172.jpg

173.jpg

174.jpg

175.jpg

176.jpg

177.jpg

178.jpg

179.jpg

180.jpg

181.jpg

182.jpg

183.jpg

184.jpg

185.jpg

186.jpg

187.jpg

188.jpg

189.jpg

190.jpg

191.jpg

192.jpg

193.jpg

194.jpg

195.jpg

196.jpg

197.jpg

198.jpg

199.jpg

200.jpg

201.jpg

202.jpg

 

204.jpg

205.jpg

206.jpg

207.jpg

208.jpg

209.jpg

210.jpg

211.jpg

212.jpg

213.jpg

214.jpg

215.jpg

216.jpg

217.jpg

218.jpg

219.jpg

220.jpg

221.jpg

222.jpg

223.jpg

224.jpg

225.jpg

226.jpg

227.jpg

228.jpg

229.jpg

230.jpg

231.jpg

232.jpg

233.jpg

234.jpg

235.jpg

236.jpg

237.jpg

238.jpg

239.jpg

240.jpg

241.jpg

242.jpg

243.jpg

244.jpg

245.jpg

246.jpg

247.jpg

248.jpg

249.jpg

250.jpg

251.jpg

252.jpg

253.jpg

254.jpg

255.jpg

256.jpg

257.jpg

 

259.jpg

260.jpg

261.jpg

262.jpg

263.jpg

264.jpg

265.jpg

266.jpg

267.jpg

268.jpg

269.jpg

270.jpg

271.jpg

272.jpg

273.jpg

258.jpg

274.jpg

275.jpg

276.jpg

277.jpg

278.jpg

279.jpg

280.jpg

281.jpg

282.jpg

283.jpg

284.jpg

285.jpg

286.jpg

287.jpg

288.jpg

289.jpg

290.jpg

291.jpg

292.jpg

293.jpg

 

~END~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()