IMG_01660.jpg

子帆&曉庭文定

婚宴場地: 夢時代 雅悅會館婚攝
造型:小東兒 makeup & hair design X 東 妝 整體造型工作室/高雄新秘/南部新秘

IMG_00014.jpg

IMG_00025.jpg

IMG_00047.jpg

IMG_00048.jpg

IMG_00050.jpg

IMG_00056.jpg

IMG_00073.jpg

IMG_00111.jpg

IMG_00140.jpg

IMG_00189.jpg

IMG_00212.jpg

IMG_00263.jpg

IMG_00283.jpg

IMG_00285.jpg

IMG_00297.jpg

IMG_00316.jpg

IMG_00320.jpg

IMG_00339.jpg

IMG_00343.jpg

IMG_00363.jpg

IMG_00365.jpg

IMG_00366.jpg

IMG_00369.jpg

IMG_00386-1.jpg

IMG_00392.jpg

IMG_00411-1.jpg

IMG_00425.jpg

IMG_00452.jpg

IMG_00460.jpg

IMG_00463.jpg

IMG_00469.jpg

IMG_00474-1.jpg

IMG_00485.jpg

IMG_00488.jpg

IMG_00496.jpg

IMG_00499.jpg

IMG_00517.jpg

IMG_00525.jpg

IMG_00544.jpg

IMG_00563.jpg

IMG_00574.jpg

IMG_00603.jpg

IMG_00608.jpg

IMG_00611.jpg

IMG_00626.jpg

IMG_00631.jpg

IMG_00636.jpg

IMG_00751.jpg

IMG_00786.jpg

IMG_00805.jpg

IMG_00811.jpg

IMG_00826.jpg

IMG_00841.jpg

IMG_00859.jpg

IMG_00863.jpg

IMG_00878.jpg

IMG_00891.jpg

IMG_00897.jpg

IMG_00910.jpg

IMG_00916.jpg

IMG_00925.jpg

IMG_00928.jpg

IMG_00938.jpg

IMG_00941.jpg

IMG_00957.jpg

IMG_00966.jpg

IMG_00969.jpg

IMG_00979.jpg

IMG_00987.jpg

IMG_01003.jpg

IMG_01004.jpg

IMG_01005.jpg

IMG_01025.jpg

IMG_01038.jpg

IMG_01046.jpg

IMG_01056.jpg

IMG_01066.jpg

IMG_01080.jpg

IMG_01094.jpg

IMG_01102.jpg

IMG_01114.jpg

IMG_01134.jpg

IMG_01143.jpg

IMG_01152.jpg

IMG_01190.jpg

IMG_01201.jpg

IMG_01210.jpg

IMG_01224.jpg

IMG_01237.jpg

IMG_01241.jpg

IMG_01278.jpg

IMG_01284.jpg

IMG_01322.jpg

IMG_01332.jpg

IMG_01368.jpg

IMG_01405.jpg

IMG_01408.jpg

IMG_01431.jpg

IMG_01457.jpg

IMG_01483.jpg

IMG_01500.jpg

IMG_01524.jpg

IMG_01529.jpg

IMG_01564.jpg

IMG_01575.jpg

IMG_01588.jpg

IMG_01597.jpg

IMG_01608.jpg

IMG_01612.jpg

IMG_01653.jpg

IMG_01660.jpg

~END~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()