IMG_00973.jpg 

智鈞&依珉結婚

Photographer|李杰
Location|晶綺盛宴 珍珠廳
Makeup | 吉吉藝術Gigi Chou

IMG_01026.jpg 

IMG_00001.jpg IMG_00020.jpg IMG_00026.jpg IMG_00056.jpg IMG_00082.jpg IMG_00095.jpg IMG_00105.jpg IMG_00114.jpg IMG_00116.jpg IMG_00130.jpg IMG_00151.jpg IMG_00164.jpg IMG_00184.jpg IMG_00195.jpg IMG_00197.jpg IMG_00214.jpg IMG_00218.jpg IMG_00250-1.jpg IMG_00254.jpg IMG_00268.jpg IMG_00283.jpg IMG_00308.jpg IMG_00315.jpg IMG_00317.jpg IMG_00325.jpg IMG_00326.jpg IMG_00336.jpg IMG_00346.jpg IMG_00352.jpg IMG_00354.jpg IMG_00369.jpg IMG_00374.jpg IMG_00392.jpg IMG_00412.jpg IMG_00422.jpg IMG_00444-1.jpg IMG_00469.jpg IMG_00489.jpg IMG_00495.jpg IMG_00504.jpg IMG_00510.jpg IMG_00515.jpg IMG_00527.jpg IMG_00530.jpg IMG_00538.jpg IMG_00541.jpg IMG_00548.jpg IMG_00588.jpg IMG_00605.jpg IMG_00612.jpg IMG_00632.jpg IMG_00633.jpg IMG_00640.jpg IMG_00642-1.jpg IMG_00657.jpg IMG_00664.jpg IMG_00696.jpg IMG_00703.jpg IMG_00721.jpg IMG_00730-1.jpg IMG_00737.jpg IMG_00741.jpg IMG_00765.jpg IMG_00788.jpg IMG_00803.jpg IMG_00813.jpg IMG_00833.jpg IMG_00847.jpg IMG_00854.jpg IMG_00873.jpg IMG_00893.jpg IMG_00914.jpg IMG_00926.jpg IMG_00929.jpg IMG_00938.jpg IMG_00942.jpg IMG_00943.jpg IMG_00944-1.jpg IMG_00944-4.jpg IMG_00944-74.jpg IMG_00944-9.jpg IMG_00947-1.jpg IMG_00947-3.jpg IMG_00959.jpg IMG_00963.jpg IMG_00964.jpg IMG_00984.jpg IMG_01000-11.jpg IMG_01002.jpg IMG_01022.jpg IMG_01026.jpg IMG_01028.jpg IMG_01032.jpg IMG_01071.jpg IMG_01076.jpg IMG_01421.jpg IMG_01426.jpg IMG_01437.jpg IMG_01444.jpg

IMG_01878.jpg IMG_01450.jpg IMG_01457.jpg IMG_01464.jpg IMG_01493.jpg IMG_01506.jpg IMG_01511.jpg IMG_01532-7.jpg IMG_01535.jpg IMG_01559.jpg IMG_01565.jpg IMG_01571.jpg IMG_01581.jpg IMG_01589.jpg IMG_01604.jpg IMG_01611.jpg IMG_01637.jpg IMG_01645.jpg IMG_01648.jpg IMG_01678.jpg IMG_01683.jpg IMG_01691.jpg IMG_01733.jpg IMG_01739.jpg IMG_01744.jpg IMG_01752.jpg IMG_01772-14.jpg IMG_01782.jpg IMG_01801.jpg IMG_01804.jpg IMG_01840.jpg IMG_01860.jpg IMG_01949.jpg IMG_01954.jpg IMG_01962.jpg IMG_01970.jpg IMG_01979.jpg IMG_01980.jpg IMG_01989.jpg IMG_01999.jpg IMG_02041.jpg IMG_02045.jpg IMG_02055.jpg IMG_02059.jpg IMG_02149.jpg IMG_02174.jpg IMG_02209.jpg IMG_02247.jpg IMG_02257.jpg IMG_02276.jpg IMG_02426.jpg IMG_02431.jpg IMG_02481.jpg IMG_02488.jpg IMG_02601.jpg IMG_02606.jpg IMG_02638-7.jpg IMG_02678.jpg IMG_02687.jpg IMG_02711.jpg IMG_02723.jpg IMG_02805.jpg IMG_02818.jpg IMG_02883.jpg IMG_02945-2.jpg IMG_02980.jpg  

親哥哥..剛從小港機場趕過來..剛好送客快結束......拍到紀念照!!

IMG_02618.jpg 

~END~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()