001.jpg 

這天是南部鄉親最愛的流水席
且在水底寮..席開150餘桌!!!
真是盛況空前...
宴會還請了ˊ藝人黃西田˙...
謝金晶 ..黃露瑤..
相信家家戶戶都來了恭賀這對新人了......

 

峻溢&斐勻結婚

Photographer|李杰

Location|枋寮鄉水底寮~流水席攝影

Makeup | 貝兒傅專業造型團隊

更多作品|http://a0955472901.pixnet.net/blog

 IMG_03775-1.jpg IMG_03775-5.jpg IMG_03775.jpg IMG_03776-1.jpg IMG_03781.jpg IMG_03788-1.jpg IMG_03791.jpg IMG_03794-1.jpg IMG_03796.jpg IMG_03801-1.jpg IMG_03803.jpg IMG_03814.jpg IMG_03822.jpg IMG_03838.jpg IMG_03846-1.jpg IMG_03854.jpg IMG_03856.jpg IMG_03860.jpg IMG_03866.jpg IMG_03870.jpg IMG_03886.jpg IMG_03888.jpg IMG_03889.jpg IMG_03890.jpg IMG_03894.jpg IMG_03897.jpg IMG_03898.jpg IMG_03903.jpg IMG_03904.jpg IMG_03906.jpg IMG_03911.jpg IMG_03913.jpg IMG_03920.jpg IMG_03925.jpg IMG_03927.jpg IMG_03929.jpg IMG_03931.jpg IMG_03940.jpg IMG_03945.jpg IMG_03947.jpg IMG_03953.jpg IMG_03956.jpg IMG_03960.jpg IMG_03964.jpg IMG_03969.jpg IMG_03973.jpg IMG_03976.jpg IMG_03980.jpg IMG_03982.jpg IMG_03987-3.jpg IMG_03990-1.jpg IMG_03991.jpg IMG_03994.jpg IMG_04002.jpg IMG_04003.jpg IMG_04005.jpg IMG_04011.jpg IMG_04012.jpg IMG_04016.jpg IMG_04018.jpg IMG_04019.jpg IMG_04028.jpg IMG_04030.jpg IMG_04035.jpg IMG_04046.jpg IMG_04054.jpg IMG_04058-3.jpg IMG_04073.jpg IMG_04076.jpg IMG_04080.jpg IMG_04081.jpg IMG_04084.jpg IMG_04085.jpg IMG_04090.jpg IMG_04093.jpg IMG_04098.jpg IMG_04100.jpg IMG_04103-1.jpg IMG_04110.jpg IMG_04111.jpg IMG_04114.jpg IMG_04117.jpg IMG_04122.jpg IMG_04130-1.jpg IMG_04134.jpg IMG_04138.jpg IMG_04144.jpg IMG_04145.jpg IMG_04154.jpg IMG_04156.jpg IMG_04159.jpg IMG_04160.jpg IMG_04162.jpg IMG_04165-.jpg IMG_04165-1-1.jpg IMG_04166-.jpg IMG_04171.jpg IMG_04174.jpg IMG_05124.jpg IMG_05144.jpg IMG_05145 (13).jpg IMG_05145 (17).jpg IMG_05145 (4).jpg IMG_05145 (7).jpg IMG_05147.jpg IMG_05156.jpg IMG_05172.jpg IMG_05196.jpg IMG_05281.jpg IMG_05314.jpg IMG_05331.jpg IMG_05347.jpg IMG_05355.jpg IMG_05382.jpg IMG_05391.jpg IMG_05412.jpg IMG_05434.jpg IMG_05436.jpg IMG_05522-1.jpg IMG_05532.jpg IMG_05542.jpg IMG_05556.jpg IMG_05559.jpg IMG_05563.jpg IMG_05582.jpg IMG_05588.jpg IMG_05606.jpg IMG_05613.jpg IMG_05743.jpg IMG_05754.jpg IMG_05761.jpg IMG_05840.jpg IMG_05877.jpg IMG_05969.jpg IMG_05983.jpg IMG_05989.jpg IMG_06003.jpg IMG_06014.jpg IMG_06060.jpg IMG_06097.jpg IMG_06100.jpg IMG_06130.jpg IMG_06204.jpg IMG_06206.jpg IMG_06214.jpg IMG_06221.jpg IMG_06265-.jpg IMG_06305.jpg IMG_06320.jpg IMG_06346.jpg IMG_06352.jpg IMG_06369.jpg IMG_06399.jpg IMG_06402.jpg IMG_06408.jpg IMG_06436.jpg IMG_06449.jpg IMG_06458.jpg IMG_06481.jpg IMG_06500-1.jpg  

~END~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()