091.jpg

賢賀&婉婷定結婚  「全日婚禮拍攝 +飯店內類婚紗合照」

宴客場地:高雄國賓飯店 國際廰  

造型: Kristi Studio

https://www.facebook.com/KristiStudio

  003.jpg 004.jpg 007.jpg 008.jpg 010.jpg 012.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 020.jpg 022.jpg 023.jpg 025.jpg 027.jpg 030.jpg 032.jpg 035.jpg 037.jpg 040.jpg 044.jpg 046.jpg 049.jpg 051.jpg 052.jpg 055.jpg 059.jpg 062.jpg 066.jpg 067.jpg 069.jpg 072.jpg 074.jpg 076.jpg

077.jpg 078.jpg 080.jpg 081.jpg 082.jpg 085.jpg 089.jpg  093.jpg 095.jpg 097.jpg 099.jpg 100.jpg 102.jpg 104.jpg 105.jpg 106.jpg 107.jpg 108.jpg 110.jpg 114.jpg 116.jpg 120.jpg 122.jpg 125.jpg

001.jpg132.jpg 135.jpg 136.jpg 138.jpg 140.jpg 145.jpg 150.jpg 153.jpg 155.jpg 157.jpg 158.jpg 160.jpg 162.jpg 163.jpg 165.jpg 168.jpg 169.jpg 170.jpg 172.jpg 180.jpg 182.jpg 184.jpg 192.jpg 193.jpg 195.jpg 197.jpg 200.jpg 202.jpg 204.jpg 209.jpg 211.jpg 214.jpg 220.jpg 222.jpg 225.jpg 230.jpg 232.jpg 235.jpg 240.jpg 242.jpg 245.jpg 247.jpg 250.jpg 252.jpg 254.jpg 256.jpg 259.jpg 260.jpg 262.jpg 264.jpg 266.jpg 268.jpg 270.jpg 280.jpg  

~~END~~  
全天真的累了............

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()