125.jpg

今天新娘很可愛的..湊齊了李氏宗親團隊
還製作看板.....由於用心準備~!~
也讓今天的婚禮..充滿了歡樂淚水....

柏翔&姿君結婚

漢神巨蛋

造型新秘:Doris彩妝造型學院

https://www.facebook.com/doris.makeup.studio?fref=ts

錄影:李宗唐

https://vimeo.com/124499632

 

003.jpg 005.jpg 007.jpg

009.jpg 010.jpg 011.jpg 013.jpg 015.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg 022.jpg 024.jpg 027.jpg 030.jpg 032.jpg 033.jpg 035.jpg 038.jpg 040.jpg 042.jpg 043.jpg 045.jpg 047.jpg 049.jpg 050.jpg 051.jpg 052.jpg 054.jpg 056.jpg 058.jpg  062.jpg 064.jpg 068.jpg 070.jpg 072.jpg 075.jpg 077.jpg 079.jpg 081.jpg 083.jpg 084.jpg 087.jpg 089.jpg 091.jpg 093.jpg 095.jpg 097.jpg 098.jpg 100.jpg

102.jpg 104.jpg 108.jpg 110.jpg 112.jpg 114.jpg 115.jpg 117.jpg 120.jpg 122.jpg 123.jpg  127.jpg 128.jpg 130.jpg 133.jpg

135.jpg 137.jpg 139.jpg 141.jpg 142.jpg 143.jpg 144.jpg 147.jpg 148.jpg 150.jpg 152.jpg 154.jpg 157.jpg 158.jpg 160.jpg 161.jpg 163.jpg 164.jpg 165.jpg 167.jpg 168.jpg 170.jpg 172.jpg 174.jpg 175.jpg 176.jpg 177.jpg 179.jpg 181.jpg 183.jpg 185.jpg 187.jpg 188.jpg

190.jpg 193.jpg 195.jpg 196.jpg 197.jpg 198.jpg 200.jpg 201.jpg 202.jpg

205.jpg 206.jpg 207.jpg 210.jpg

211.jpg 216.jpg 217.jpg 218.jpg 219.jpg 220.jpg 222.jpg 224.jpg 225.jpg 230.jpg

240.jpg  

~END~

 

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()