IMG_13264-7.jpg

+Photographer/ 李杰
+Deco / 百世莊園婚禮 / 天使夢工場 婚禮統籌
造型:奕嬅 Eva Li Makeup Studio
婚禮顧問 白鴿團隊/Linda
錄影:動堂堂婚禮錄影

#婚禮紀錄 #婚禮攝影 
#婚禮攝影 #證婚儀式 #

#優質婚攝#婚攝推薦 

#高雄百世莊園婚攝 #高雄百世莊園婚攝
#高雄橋頭糖廠  
------------------------------------------

IMG_10021.jpg

IMG_10060.jpg

IMG_10062.jpg

IMG_10109.jpg

IMG_10126.jpg

IMG_10145.jpg

IMG_10167.jpg

IMG_10176.jpg

IMG_10191.jpg

IMG_10192.jpg

IMG_10200.jpg

IMG_10215.jpg

IMG_10220.jpg

IMG_10228.jpg

IMG_10232.jpg

IMG_10246.jpg

IMG_10254.jpg

IMG_10259.jpg

IMG_10275.jpg

IMG_10276.jpg

IMG_10282.jpg

IMG_10287.jpg

IMG_10297-5.jpg

IMG_10298.jpg

IMG_10308.jpg

IMG_10324.jpg

IMG_10334.jpg

IMG_10336.jpg

IMG_10356.jpg

IMG_10361.jpg

IMG_10374.jpg

IMG_10387.jpg

IMG_10412.jpg

IMG_10418-2.jpg

IMG_10424-6.jpg

IMG_10452.jpg

IMG_10480.jpg

IMG_10493.jpg

IMG_10499.jpg

IMG_10508.jpg

IMG_10510.jpg

IMG_10522.jpg

IMG_10529.jpg

IMG_10531.jpg

IMG_10545.jpg

IMG_10567.jpg

IMG_10574-5.jpg

IMG_10628.jpg

IMG_10640.jpg

IMG_10651.jpg

IMG_10652.jpg

IMG_10667.jpg

IMG_10677.jpg

IMG_10688.jpg

IMG_10692.jpg

IMG_10704.jpg

IMG_10710.jpg

IMG_10738.jpg

IMG_10780.jpg

IMG_10789.jpg

IMG_10799.jpg

IMG_10805.jpg

IMG_10825.jpg

IMG_10827.jpg

IMG_10836.jpg

IMG_10840.jpg

IMG_10856.jpg

IMG_10874.jpg

IMG_10897.jpg

IMG_10901.jpg

IMG_10903.jpg

IMG_10911.jpg

IMG_10918.jpg

IMG_10926.jpg

IMG_10932.jpg

IMG_10947.jpg

IMG_10950.jpg

IMG_10985.jpg

IMG_11003.jpg

IMG_11017.jpg

IMG_11028.jpg

IMG_11041.jpg

IMG_11066.jpg

IMG_11073.jpg

IMG_11074.jpg

IMG_11090.jpg

IMG_11114.jpg

IMG_11118.jpg

IMG_11141.jpg

IMG_11166.jpg

IMG_11173.jpg

IMG_11208.jpg

IMG_11228.jpg

IMG_11250.jpg

IMG_11259.jpg

IMG_11273.jpg

IMG_11276.jpg

IMG_11280.jpg

IMG_11283.jpg

IMG_11291.jpg

IMG_11298.jpg

IMG_11322.jpg

IMG_11330.jpg

IMG_11333-5.jpg

IMG_11341.jpg

IMG_11343-5.jpg

IMG_11351.jpg

IMG_11385r.jpg

IMG_11401.jpg

IMG_11422.jpg

IMG_11445.jpg

IMG_11448.jpg

IMG_11450.jpg

IMG_11461.jpg

IMG_11471.jpg

IMG_11496.jpg

IMG_11526.jpg

IMG_11699.jpg

IMG_11752.jpg

IMG_11764.jpg

IMG_11828.jpg

IMG_11909.jpg

IMG_11917.jpg

IMG_11928.jpg

IMG_11934.jpg

IMG_11942.jpg

IMG_11972.jpg

IMG_11977.jpg

IMG_12009.jpg

IMG_12031.jpg

IMG_12047.jpg

IMG_12050.jpg

IMG_12064-5.jpg

IMG_12081.jpg

IMG_12082.jpg

IMG_12085.jpg

IMG_12100.jpg

IMG_12118.jpg

IMG_12128.jpg

IMG_12135.jpg

IMG_12142.jpg

IMG_12153.jpg

IMG_12179.jpg

IMG_12226.jpg

IMG_12231.jpg

IMG_12248.jpg

IMG_12280.jpg

IMG_12297.jpg

IMG_12314.jpg

IMG_12328.jpg

IMG_12335.jpg

IMG_12375.jpg

IMG_12385.jpg

IMG_12399.jpg

IMG_12414.jpg

IMG_12421.jpg

IMG_12435.jpg

IMG_12436.jpg

IMG_12451.jpg

IMG_12460-1.jpg

IMG_12462.jpg

IMG_12519.jpg

IMG_12536.jpg

IMG_12539.jpg

IMG_12583.jpg

IMG_12585.jpg

IMG_12630.jpg

IMG_12633.jpg

IMG_12642.jpg

IMG_12683.jpg

IMG_12710.jpg

IMG_12719.jpg

IMG_12735.jpg

IMG_12751.jpg

IMG_12754.jpg

IMG_12797.jpg

IMG_12818.jpg

IMG_12827.jpg

IMG_12836.jpg

IMG_12955.jpg

IMG_12959.jpg

IMG_12980.jpg

IMG_12992.jpg

IMG_13007.jpg

IMG_13024.jpg

IMG_13030.jpg

IMG_13046.jpg

IMG_13053.jpg

IMG_13065.jpg

IMG_13121.jpg

IMG_13140.jpg

IMG_13156.jpg

IMG_13188.jpg

IMG_13200.jpg

IMG_13216.jpg

IMG_13264-7.jpg

IMG_13291-5.jpg

IMG_13300-15.jpg

IMG_13313-18.jpg

IMG_13351-27.jpg

~END~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()