IMJ_1536.jpg

嘉義兆品酒店婚攝~吉&廷結婚
一早看到新郎來迎娶
我還以為 盧廣仲....找我拍婚攝了~~
婚禮上也和新娘唱歌跳舞的
也十足明星樣了~~
 

IMJ_0939.jpg

IMJ_0956-1.jpg

IMJ_0958.jpg

IMJ_0960.jpg

IMJ_0965.jpg

IMJ_0974-1.jpg

IMJ_0982-3.jpg

IMJ_1013.jpg

IMJ_1023.jpg

IMJ_1024.jpg

IMJ_1025.jpg

IMJ_1031.jpg

IMJ_1034.jpg

IMJ_1045.jpg

IMJ_1058.jpg

IMJ_1062.jpg

IMJ_1067.jpg

IMJ_1074.jpg

IMJ_1107.jpg

IMJ_1120.jpg

IMJ_1126.jpg

IMJ_1131.jpg

IMJ_1139.jpg

IMJ_1147.jpg

IMJ_1164.jpg

IMJ_1187.jpg

IMJ_1195.jpg

IMJ_1202.jpg

IMJ_1217.jpg

IMJ_1222.jpg

IMJ_1239.jpg

IMJ_1247.jpg

IMJ_1260.jpg

IMJ_1266.jpg

IMJ_1281.jpg

IMJ_1284.jpg

IMJ_1292.jpg

IMJ_1299.jpg

IMJ_1310.jpg

IMJ_1316.jpg

IMJ_1319.jpg

IMJ_1324.jpg

IMJ_1328.jpg

IMJ_1331.jpg

IMJ_1348-1.jpg

IMJ_1356.jpg

IMJ_1359.jpg

IMJ_1364.jpg

IMJ_1371.jpg

IMJ_1382-1.jpg

IMJ_1390.jpg

IMJ_1393.jpg

IMJ_1397.jpg

IMJ_1410.jpg

IMJ_1415.jpg

IMJ_1422.jpg

IMJ_1430-1.jpg

IMJ_1434.jpg

IMJ_1437.jpg

IMJ_1442.jpg

 

IMJ_1446.jpg\

IMJ_1445.jpg

IMJ_1475.jpg

IMJ_1480.jpg

IMJ_1495.jpg

IMJ_1502.jpg

 

IMJ_1527.jpg

 

IMJ_1566.jpg

IMJ_1584-1.jpg

IMJ_1594.jpg

IMJ_1607.jpg

IMJ_1623.jpg

IMJ_1624.jpg

IMJ_1626.jpg

IMJ_1637.jpg

IMJ_1653.jpg

IMJ_1662.jpg

IMJ_1668.jpg

IMJ_1670.jpg

IMJ_1676.jpg

IMJ_1700.jpg

IMJ_1711.jpg

IMJ_1724.jpg

IMJ_1753.jpg

IMJ_1755.jpg

IMJ_1759.jpg

IMJ_1774.jpg

IMJ_1785.jpg

IMJ_1804.jpg

IMJ_1830.jpg

IMJ_1844.jpg

 

IMJ_1857.jpg

IMJ_1862.jpg

IMJ_1865.jpg

IMJ_1869-1.jpg

IMJ_1878.jpg

IMJ_1879.jpg

IMJ_1885.jpg

IMJ_1896.jpg

IMJ_1899.jpg

IMJ_1906.jpg

IMJ_1928.jpg

IMJ_1937.jpg

IMJ_1941.jpg

IMJ_1945.jpg

IMJ_1947.jpg

IMJ_1995.jpg

IMJ_2001.jpg

IMJ_2017.jpg

IMJ_2028.jpg

IMJ_2033.jpg

IMJ_2060.jpg

IMJ_2077.jpg

IMJ_2080.jpg

IMJ_2093.jpg

IMJ_2107.jpg

IMJ_2110.jpg

IMJ_2127.jpg

IMJ_2129.jpg

IMJ_2135.jpg

IMJ_2139.jpg

IMJ_2165.jpg

IMJ_2167.jpg

IMJ_2182.jpg

IMJ_2194.jpg

IMJ_2203.jpg

IMJ_2213.jpg

IMJ_2216.jpg

IMJ_2223.jpg

IMJ_2225.jpg

 

IMJ_2298.jpg

IMJ_2341.jpg

IMJ_2344.jpg

IMJ_2359.jpg

IMJ_2430.jpg

IMJ_2434.jpg

IMJ_2446.jpg

IMJ_2464.jpg

IMJ_2479.jpg

IMJ_2500.jpg

IMJ_2515.jpg

IMJ_2533.jpg

IMJ_2540.jpg

IMJ_2548.jpg

IMJ_2552.jpg

IMJ_2564.jpg

~END~

arrow
arrow

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()