IMG_41830-4.jpg

政庭&筠雅結婚
宴會場地:高雄麗尊酒店~維多利亞廳婚攝
造型: 陳國際整體造型美學

 

IMG_41001.jpg

IMG_41047-1.jpg

IMG_41102.jpg

IMG_41003.jpg

IMG_41053.jpg

IMG_41058.jpg

IMG_41072.jpg v

IMG_41078.jpg

IMG_41089-8.jpg

IMG_41010.jpg

 

IMG_41017.jpg

IMG_41026.jpg

 

 

 

 

 

IMG_41126.jpg

IMG_41136.jpg

IMG_41142.jpg

IMG_41160.jpg

IMG_41175.jpg

IMG_41193.jpg

IMG_41196-2.jpg

IMG_41206.jpg

IMG_41213.jpg

IMG_41215.jpg

IMG_41224.jpg

IMG_41240.jpg

IMG_41247-2.jpg

IMG_41260.jpg

IMG_41273.jpg

IMG_41310.jpg

IMG_41315.jpg

IMG_41317.jpg

IMG_41332.jpg

IMG_41342.jpg

IMG_41354.jpg

IMG_41360.jpg

IMG_41363.jpg

IMG_41372.jpg

IMG_41377-2.jpg

IMG_41396.jpg

IMG_41402.jpg

IMG_41411.jpg

 

IMG_41452-2.jpg

IMG_41458-2.jpg

IMG_41473.jpg

IMG_41476.jpg

 

IMG_41485.jpg

IMG_41492.jpg

 

IMG_41530.jpg

IMG_41533.jpg

 

IMG_41558.jpg

IMG_41570.jpg

IMG_41577.jpg

IMG_41592.jpg

IMG_41607.jpg

IMG_41611.jpg

IMG_41635.jpg

IMG_41654.jpg

IMG_41660.jpg

IMG_41678.jpg

IMG_41683.jpg

IMG_41689.jpg

IMG_41693.jpg

IMG_41699.jpg

IMG_41711.jpg

IMG_41716.jpg

IMG_41722.jpg

IMG_41724.jpg

IMG_41743.jpg

IMG_41756.jpg

IMG_41785.jpg

IMG_41793.jpg

IMG_41800.jpg

IMG_41827.jpg

 

IMG_41844.jpg

IMG_41854.jpg

IMG_41873.jpg

IMG_41894.jpg

IMG_41901.jpg

IMG_41904.jpg

IMG_41962.jpg

IMG_41970.jpg

IMG_41975.jpg

IMG_41984.jpg

IMG_42055.jpg

IMG_42060.jpg

IMG_42126.jpg

IMG_42149.jpg

IMG_42153.jpg

IMG_42178.jpg

IMG_42182.jpg

IMG_42189.jpg

IMG_42191.jpg

IMG_42193.jpg

IMG_42200.jpg

IMG_42205.jpg

IMG_42214.jpg

IMG_42220.jpg

IMG_42224.jpg

IMG_42226.jpg

IMG_42236.jpg

IMG_42240.jpg

IMG_41940.jpg

IMG_42255.jpg

IMG_42264.jpg

IMG_42275.jpg

IMG_42288.jpg

IMG_42292.jpg

IMG_42300.jpg

IMG_42305.jpg

IMG_42307.jpg

IMG_42318.jpg

IMG_42335.jpg

IMG_42340.jpg

IMG_42344.jpg

IMG_42345.jpg

IMG_42358.jpg

IMG_42420.jpg

IMG_42437.jpg

IMG_42454.jpg

IMG_42470.jpg

IMG_42480-1.jpg

IMG_42486.jpg

IMG_42514.jpg

IMG_42528.jpg

IMG_42533.jpg

IMG_42544.jpg

IMG_42546.jpg

IMG_42551.jpg

IMG_42566.jpg

IMG_42580.jpg

IMG_42586.jpg

IMG_42604.jpg

IMG_42610.jpg

IMG_42629.jpg

IMG_42635.jpg

IMG_42637.jpg

IMG_42638.jpg

IMG_42648.jpg

IMG_42652.jpg

IMG_42662.jpg

IMG_42699.jpg

IMG_42708.jpg

IMG_42718.jpg

IMG_42736.jpg

IMG_42739.jpg

IMG_42767.jpg

IMG_42802.jpg

IMG_42822.jpg

IMG_42843.jpg

IMG_42865.jpg

IMG_42896.jpg

IMG_42897.jpg

IMG_42902.jpg

IMG_42905.jpg

IMG_42909.jpg

IMG_42910.jpg

IMG_42923.jpg

IMG_42924.jpg

IMG_42927.jpg

IMG_42929.jpg

IMG_42932.jpg

IMG_42940.jpg

IMG_42943.jpg

IMG_42947.jpg

IMG_42950.jpg

IMG_42958.jpg

IMG_42966.jpg

IMG_42967.jpg

IMG_42970.jpg

~HAPPY END~

以下婚禮前幾個月...約外拍..
當作婚紗照使用.....2HR收工.........

IMG_01235-8.jpg

IMG_01269-5.jpg

IMG_01274-10.jpg

IMG_01372-7.jpg

IMG_01405-5.jpg

IMG_01407-8.jpg

IMG_01424.jpg

IMG_01439-11.jpg

IMG_01467-9.jpg

IMG_01485-14.jpg

IMG_01494-7.jpg

IMG_01509-3.jpg

 

 

 

 

IMG_01564-8.jpg

 

 

 

IMG_01621-10.jpg

 

 

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()