IMG_02978.jpg 

 

這場婚禮在雲林海線....
之前聯繫時...對於場地狀況也只有街景看過...

到了現場....青翠的草地..白色的歐式帳篷...
還有布置...一整個浪漫極了.....
加上後面的老宅....隨處都是景.....實在太好拍了.....

一切主要還是新郎堅持...
聽老婆的話比較重要...!!
籌備了布置和棚子...
(長輩不太能接受白棚)...
成就了這美好的中西融合~~

炫育&孟娜結婚

Photographer|李杰
Location|雲林口湖鄉自宅宴客
Makeup | 資料待補

IMG_02188.jpg 

IMG_02290.jpg 

IMG_00707.jpg IMG_00711.jpg IMG_00712.jpg IMG_00722.jpg IMG_00723- (1).jpg IMG_00723- (3).jpg IMG_00729-1.jpg IMG_00738.jpg IMG_00746.jpg IMG_00750.jpg IMG_00752.jpg IMG_00758.jpg IMG_00765.jpg IMG_00767.jpg IMG_00779.jpg IMG_00783.jpg IMG_00813.jpg IMG_00817.jpg IMG_00827.jpg IMG_00829.jpg IMG_00831.jpg IMG_00836.jpg IMG_00841.jpg IMG_00842.jpg IMG_00847.jpg IMG_00852.jpg IMG_00854-8.jpg IMG_00857.jpg IMG_00862.jpg IMG_00865.jpg IMG_00870.jpg IMG_00874.jpg IMG_00878.jpg IMG_00879.jpg IMG_00885.jpg IMG_00890.jpg IMG_00893.jpg IMG_00896.jpg IMG_00913.jpg IMG_00917.jpg IMG_00923.jpg IMG_00924.jpg

IMG_00973.jpg IMG_00932.jpg IMG_00934.jpg IMG_00939.jpg IMG_00943.jpg IMG_00946.jpg IMG_00956.jpg IMG_00965.jpg

IMG_00967.jpg IMG_00975.jpg IMG_00981.jpg IMG_00983-8.jpg IMG_00989-1.jpg IMG_00989.jpg IMG_00992.jpg IMG_00995.jpg IMG_00996.jpg IMG_01000.jpg IMG_01005.jpg IMG_01007.jpg IMG_01010.jpg IMG_01016.jpg IMG_01017.jpg IMG_01021.jpg IMG_01025.jpg IMG_01030.jpg IMG_01033.jpg IMG_01034.jpg IMG_01039.jpg IMG_01044.jpg IMG_01052.jpg IMG_01058.jpg IMG_01063.jpg IMG_01065.jpg IMG_01069.jpg IMG_01071-2.jpg IMG_01318.jpg IMG_01322.jpg IMG_01421.jpg IMG_01431.jpg IMG_01458.jpg IMG_01474.jpg IMG_01488.jpg IMG_01502.jpg IMG_01510.jpg IMG_01511-1.jpg IMG_01519.jpg IMG_01520.jpg IMG_01527.jpg IMG_01528-2.jpg IMG_01528-4.jpg IMG_01566.jpg IMG_01576.jpg IMG_01585.jpg IMG_01599.jpg IMG_01603.jpg IMG_01606.jpg IMG_01608.jpg IMG_01610.jpg IMG_01614.jpg IMG_01615.jpg IMG_01618.jpg IMG_01641.jpg IMG_01644.jpg IMG_01646.jpg IMG_01650.jpg IMG_01654.jpg IMG_01658.jpg IMG_01662.jpg IMG_01663.jpg IMG_01664.jpg IMG_01668.jpg IMG_01673-11.jpg IMG_01675.jpg IMG_01676.jpg IMG_01684.jpg IMG_01687.jpg IMG_01703.jpg IMG_01704.jpg IMG_01723.jpg IMG_01726.jpg IMG_01733.jpg IMG_02191.jpg IMG_02197.jpg IMG_02205.jpg IMG_02208.jpg IMG_02231.jpg IMG_02256.jpg IMG_02268.jpg IMG_02306.jpg IMG_02312.jpg IMG_02314.jpg IMG_02330.jpg IMG_02340.jpg IMG_02354.jpg IMG_02363.jpg IMG_02382.jpg IMG_02407.jpg IMG_02410.jpg IMG_02411.jpg IMG_02422.jpg IMG_02425.jpg IMG_02438.jpg IMG_02454.jpg IMG_02456.jpg IMG_02477.jpg IMG_02520.jpg IMG_02527.jpg IMG_02533.jpg IMG_02541.jpg IMG_02577.jpg IMG_02578.jpg IMG_02591.jpg IMG_02613.jpg IMG_02618.jpg IMG_02626.jpg IMG_02628.jpg IMG_02638.jpg IMG_02642.jpg IMG_02654.jpg IMG_02680.jpg IMG_02691.jpg IMG_02697.jpg IMG_02736-1.jpg IMG_02739.jpg IMG_02763.jpg IMG_02779.jpg IMG_02793.jpg IMG_02821-4.jpg IMG_02840.jpg IMG_02866.jpg IMG_02919.jpg IMG_02936.jpg IMG_02940.jpg IMG_02946.jpg IMG_02960.jpg IMG_02965.jpg IMG_02989.jpg IMG_03002.jpg IMG_03008.jpg IMG_03019.jpg IMG_03027-4.jpg IMG_03032-7.jpg  

 

~END~

    李杰攝影 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()